MDM Mirosław Łondka – Przystawki elektryczne do wózków